Scooter (kickbike)

I scooter så körs oftast en sparkcykel.
Enligt reglerna gäller scooter, fordon med två eller tre hjul men utan framdrivningshjälp. Används en cykel måste den ha låsta trampor. I tvåspanns klassen får det även användas ett trehjuligt fordon.
Linan fästs från fordonet och det rekommenderas att använda sig av en antenn (stång som går ut från fordonet för att undvika trassel). I Scooter klassen finns det en klass för tvåspann. Detta spann ska då ha en nacklina fäst mellan hundarna via halsbandet. Den ska vara av typ som brister vid högre belastning. Detta för att hundarna inte ska kunna skada sig. På bilden nedan är en godkänd nacklina som har plastkrokar som brister vid högre belastning.

Aussie tjejerna Mella & Orca efter en träningsrunda. Foto: Frida Tenghede

Nedan är de olika Klasserna. Under beteckning är det förkortningar på de olika klasserna. Det finns även en lathund på Draghundsport.se 

Klass  (Beteckning)
Scooter 1 hund äldre ungdom (DS1Y)
Scooter 1 hund juniorer (DS1J)
Scooter 1 hund män (DSM1)
Scooter 1 hund dam (DSW1)
Scooter 1 hund mix (DS1)
Scooter 1 hund yngre ungdom (DS1K)
Scooter 1 hund yngre veteran (DS1V)
Scooter 1 hund äldre veteran (DS1O)
Scooter 2 hund senior (DS2)

Barmark motion  
                              
Klasser 
(Betckning)
Motion 1 (MOTB1)
Motion 2 (MOTB2)


Åldersindelning:

Barn; Upp till 8 år
Yngre ungdom; 9-12 år
Äldre ungdom; 13-16 år
Juniorer; 17-20 år
Senior; från 19 år
Yngre veteraner; 40-54 år
Äldre veteraner; från 55 år

Källa: Svenska draghundsportförbundet

I regelverket finns mer information om varje klass. 

Fakta

Föraren måste inneha Licens, Grönt kort och ett FID nr. Dock med vissa undantag. Mer om dessa kan du läsa om i regelverket.

Hundens ålder: 18 månader

Klasser:
I Scooter är klasserna delvis uppdelade i män och kvinnor förutom i tvåspannsklassen.
Klasserna delas också in i ålder.

Utrustning:

Nomesele
Scooter
Lina
Hjälm
Nacklina (tvåspann)


Linan fästs från fordonet. Rekommenderas att använda en atenn för att undvika olyckor där linan kan trassla i däcket.

Däcken måste minimum ha en diameter på 30 cm.

Linan måste ha en del som är expanderande.

Lina får vara minium 2 meter och max 3 meter i expanderat läge.

Att tänka på är att det inte får finnas några föremål av metall så som ring eller dylikt på linan förutom pistolhaken som är fäst i selen.
I tvåspann måste hundarna ha en nacklina som går mellan hundarna fästa i halsbandet på vardera hund.

Det är obligatoriskt att bära hjälm och ungdomar ska bära ryggskydd. Det rekomenderas även att bära handskar.