Vagn

I vagn klassen även kallat Rig kan det användas ett trehjuligt och fyrhjuligt fordon. Här körs 2, 4, 6 och 8 hundar framför fordonet. Har ett ekipage som på bilden nedan 3 hundar tävlar de i 4 spanns klassen.
Distanserna ligger oftast på 4-8 km och det är tävlingsarrangören som avgör detta. Distansen är oftast något kortare för yngre deltagarna.

Förare Annika Berglund Hundar: Arwen av Bergsprekken, Krokasmedens Elvis och Krokasmedens Aik

Nedan är de olika Klasserna. Under beteckning är det förkortningar på de olika klasserna. Det finns även en lathund på Draghundsport.se 

Klass  (Beteckning)
2‐spann yngre ungdom (DR2K)
2‐spann äldre ungdom (DR2Y)
4‐spann junior (DR4J)
4‐spann (DR4)
6‐spann (DR6)


Barmark Motion

Klass
(Beteckning)
Motion 1 (MOTB1)
Motion 2 (MOTB2)
Barnklass (BARNB)


Åldersindelning:

Barn; Upp till 8 år
Yngre ungdom; 9-12 år
Äldre ungdom; 13-16 år
Juniorer; 17-20 år
Senior; från 19 år
Yngre veteraner; 40-54 år
Äldre veteraner; från 55 år

Källa; Svenska draghundsportförbundet

I regelverket finns mer information om varje klass. 


Fakta

Förare måste du inneha Licens, Grönt kort och ett FID nr. Dock med vissa undantag. Mer om dessa kan du läsa om i regelverket.

Hundens ålder
18 månader

Klasser
I vagn är klasserna kör både damer och herrar mor varandra, klasserna delas in i ålder för dem yngre tävlande.

Utrustning

Vagn
Linor
Nacklinor
Hjälm


Linan är kopplad från fordonet.
Antenn rekommenderas för att undvika olyckor där linan kan trassla i däcket

Närmast fordonet har man en expander som sen är kopplad till övriga linor.

Alla hundarna ska vara kopplade till stamlinan som inte får vara av flexibel typ. På denna ska det finnas nacklinor och rumplinor.

Däcken måste ha en diameter på minst 30 cm.

Fordonet måste vara försedd med en parkeringsbroms samt ha en lina fäst i vagnen på 2-2,5 meter som ska kunna nyttjas vid trasig vagn eller binda fast löst spann.

Att tänka på är att det inte får finnas några föremål av metall så som ring eller dylikt på linan förutom pistolhaken som är fäst i selen.

Det är obligatoriskt att bära hjälm och ungdomar ska bära ryggskydd.