Här finns alla klubbar som är anslutna till Svenska Draghundsportförbundet. För att registrera dig i FID registret= Föraridentitet på Svenska Draghundsportförbundet krävs det ett medlemskap i en ansluten klubb och att föraren är bosatt i Sverige.
Det är på draghundsportförbundet man anmäler sig till tävlingar och även får tillgång till träningdagbok och mycket mer. Besök gärna Draghundsportförbundet.

Som klubb/förening ansluten till Svenska Draghundsportförbundet finns det möjlighet att lägga ut klubbens event/träffar/kurser/läger etc. Detta är kostandsfritt och något draghundar.se vill kunna erbjuda alla klubbar då det gynnar såväl klubbar och aktiva inom sporten.

För att detta ska lyckas och det ska vara en uppdaterad kalender har draghundar.se uppmanat alla klubbar att höra av sig med kommande aktiviteter.

Maila gärna till info@draghundar.se med era event. Beskriv aktiviteten, möjligt pris, medlemskaps krav om det finns samt datum/tid och kontakt person så ser draghundar.se till att ni syns i kalendern.

Låt oss tillsammans sprida allt roligt som händer inom sporten.