Combined

Combined är en klass där föraren tävlar ett heat med pulka och ett heat med lina. Först ett varv (heat) med pulka och sen ska föraren utan assistans koppla av pulkan och koppla hunden till linan från förarens midjebälte och köra det sista varvet. Det är upp till tävlingsarrangören att ange tiden av vila mellan heaten.
I combined är starterna masstart. Vilket innebär att alla tävlande startar samtidigt. Där håller föraren sin hund i skalmen och står då pararellt med skidorna vid hunden.

Foto: Sari Eskelinen

Nedan är de olika Klasserna. Under beteckning är det förkortningar på de olika klasserna. Det finns även en lathund på Draghundsport.se 

Klass  (Beteckning)
Combined män junior (CMJ)
Combined dam junior (CWJ)
Combined män (CM)
Combined dam (CW)
Combined män veteran (CMV)
Combined dam veteran (CWV)

Nordisk stil motion

Klass
(Beteckning)
Motion 1 (MOTB1)
Motion 2 (MOTB2)


Åldersindelning:

Barn; Upp till 8 år
Yngre ungdom; 9-12 år
Äldre ungdom; 13-16 år
Juniorer; 17-20 år
Senior; från 19 år
Yngre veteraner; 40-54 år
Äldre veteraner; från 55 år

Källa; Svenska draghundsportförbundet

I regelverket finns mer information om varje klass. 

Fakta

Combined Pulka + Linkörning, 1 hund

Förare måste inneha Licens, grönt kort och ett FID nr. Dock med vissa undantag. Mer om dessa kan du läsa om i regelverket.

Hundens ålder
18 månader

I Combined är klasserna uppdelade i män och kvinnor. Sen delas klasserna också in i ålder.

Utrustning

Kombisele
Skidor
Pulka
Lina
Skalm


Midjebälte som är minst 7 cm brett vid ryggen.

Panikhake eller en öppen krok där linan som går till hunden är fäst.

Pulka

Skalm/skakel

Skidor och stavar (Fristil)
Det får inte användas skidor med stålkant.

Vikter ska kunna lastas och spännas fast säkert i pulkan.
I den sammanlagda vikten räknar man med pulka, vikter, linor, skalm samt sele. mer om hur mycket vikt som krävs hittar ni i regelverket

Linan måste ha en del som är expanderande.
Lina får vara minium 2 meter och max 3 meter i expanderat läge.

Att tänka på är att det inte får finnas några föremål av metall så som ring eller dylikt på linan förutom pistolhaken som är fäst i selen.