Pulka

I nordiskstil Pulka är det allt från 1-4 hundar som gäller. Pulkastil kort körs med 1-2 hundar medan pulkastil lång med 3-4 fyra hundar.

Här används det en sele som kallas combined (kombi) eller nordisk sele beroende på återförsäljare.  Denna sele har ringar på sidorna då den ska kunna fästas i en skalm. Skalmen sitter som på bilden nedan. Anledningen till detta är att pulkan inte ska kunna åka ifatt hundarna. Föraren är i sin tur är kopplad till ett midjebälte som har en lina ner till pulkan. Hundarna ska vara anspända i singel eller dubbel led. De hundar som är närmst pulkan ska vara anspända i en skalm. Det finns också skakel som är en typ av stång som då inte går över hunden men fyller samma funktion.
Utrustningen på pulkan har också olika krav beroende på hur många hundar som körs. Körs mer än två hundar ska pulkan vara försedd med broms.
I pulkan ska det läggas vikt. Hur mycket vikt beror på vilken grupp av hundar och antalet i spannet.

Foto: Anna-Carin Lönn

Nedan är de olika Klasserna. Under beteckning är det förkortningar på de olika klasserna. Det finns även en lathund på Draghundsport.se 

Klass  (Betckning)
Pulka 1‐hund män äldre ungdom (PMY)
Pulka 1‐hund dam äldre ungdom (PWY)
Pulka 1‐hund män junior (PMJ)
Pulka 1‐hund dam junior (PWJ)
Pulka 1‐hund män (PM1)
Pulka 1‐hund dam (PW1)
Pulka 1‐hund män yngre veteran (PMV)
Pulka 1‐hund dam yngre veteran (PWV)
Pulka 1‐hund män äldre veteran (PMO)
Pulka 1‐hund dam äldre veteran (PWO)
Pulka lång män (PM4)
Pulka lång dam (PW4)

Nordisk stil motion

Klass 
(Beteckning)
Motion 1 (MOTB1)
Motion 2 (MOTB2)


Åldersindelning:

Barn; Upp till 8 år
Yngre ungdom; 9-12 år
Äldre ungdom; 13-16 år
Juniorer; 17-20 år
Senior; från 19 år
Yngre veteraner; 40-54 år
Äldre veteraner; från 55 år

Källa; Svenska draghundsportförbundet

I regelverket finns mer information om varje klass. 

Fakta

Pulka 1 hund (kort) Pulka 1-4 hundar (lång).

Förare måste inneha Licens, grönt kort och ett FID nr. Dock med vissa undantag. Mer om dessa kan du läsa om i regelverket.

Hundens ålder
18 månader

I pulkastil är klasserna uppdelade i herrar och herrar förutom yngre ungdom. Sen delas klasserna också in i ålder.

Utrustning

Kombisele
Lina
Skalm
Skidor
Vikter
Nacklina (Vid tvåspann och fler)


Midjebälte som är minst 7 cm brett vid ryggen.

Panikhake eller en öppen krok från midjebältet.

En pulka som måste vara försedd med broms vid fler en två hundar.

Skalm/skakel

Skidor (Fristil)
Det får inte användas skidor med stålkant.

Vikterna ska kunna lastas och spännas fast säkert i pulkan.
I den sammanlagda vikten räknar man med pulka, vikter, linor, skalm samt selen.

Linan måste ha en del som är expanderande.
Lina får vara minium 2 meter och max 3 meter i expanderat läge.

Att tänka på är att det inte får finnas några föremål av metall så som ring eller dylikt på linan förutom pistolhaken som är fäst i selen.