Regler

Som ny men även gammal i gemet kan detta med regler ibland vara lite förvirrande. Vilka regler gäller?

Allmänt är det de internationella reglerna från IFSS som är en grund men då de Nationella reglerna skiljer sig i vissa punkter är det SDSF:s Nationella tilläggsregler som gäller vid tävlingar i Sverige. Då vi i Sverige har fler antal klassindelningar för förare gällande ålder och även gruppindelningar för de olika hundtyperna.

Det är bra att läsa igenom båda regelverken men ha i åtanke att på vissa punkter skiljer sig våra nationella regler från de Internationella. Ha alltid vanan att kolla upp reglerna och vad som gäller.

Vilka regler gäller när du tävlar i Sverige?

Svar; IFSS internationella regler är det domaren dömer efter men i den mån dessa skiljer sig från de Nationella tilläggsreglerna som SDSF har utformat är det de som gäller vid tävling.  Där finns de senaste uppdaterade reglerna gällande alla stilar inom sporten. 

Direkt länk till dem IFSS regelverk och de Nationella reglerna hittar ni via knappen nedan.


För hela regelverket besök Draghundsport.se

Notis:
I varje klass ska det bestå av ett minium och max antal hundar.