Släde långdistans

Långdistans lopp är krävande för hundarna och därför krävs det också hundtyper som klarar av det. Det krävs utrustning för att klara av att övernatta ute med hundarna då de flesta långdistansloppen kräver detta. Det längsta långdistans loppet vi har i Norden är Finmarks-löpet och ca 1000 km till sträckan. På dessa typer av lopp finns det obligatorisk utrustning som ska finnas med under hela loppet.
Gin/panther Pysen/maiden Speed/Queen saffran/diablo Hammerfall/status quo. På tur i Saxnäs påsken 2015 Foto och ägare: Nicklas Sandgren

Nedan är de olika Klasserna. Under beteckning är det förkortningar på de olika klasserna. Det finns även en lathund på Draghundsport.se 

Klass    (Beteckning)
Begränsad 8 (LD8)
Obegränsad  (LDU)
Källa: Svenska draghundsportförbundet

I regelverket finns mer information varje klass.  

Fakta

8 spann till obegränsat antal.

Förare måste inneha Licens, grönt kort och ett FID nr. Dock med vissa undantag. Mer om dessa kan du läsa om i regelverket.

Hundens ålder
18 månader

I långdistans finns det två klasser. Begränsad 8 eller obegränsat antal. 

Utrustning

Släde
Linor
Selar


Vid dessa tävlingar har arrangören oftast en lista förutom grundläggande utrustning som ska tas med.

Det finns både trä och aliminum slädar. Släden ska vara utrustad med.
Bromsmatta
-Ett ankare i 2, 4 och 6 spannklasserna och två ankare i övriga.
-Lastplan som är minst 40*50 cm och av hård botten.
-Buskbåge
-Broms
-Slädens medar får inte ha stålkanter
-Släden ska vara tillräkligt stabil att frakta en person eller hund i nödfall.
-Slädsäck som ska vara tillräkligt ventilerande

Stamlinan som går i mitten får inte vara expanderande utan måste vara av fast typ. Nacklinor  som brister vid högbelastning.

Att tänka på är att det inte får finnas några föremål av metall så som ring eller dylikt på linan förutom pistolhaken som är fäst i selen.