Släde medeldistans

För att sträckan ska räknas som medeldistans krävs det att tävlingen ligger mellan 40-100 km per dag.  Vanligaste hundraserna att köra medeldistans med är polarhundarna samt alaskan huskys och även Scandinavian Hound. Det finns dock andra raser som är med och tävlar.
I medel och även långdistans är det viktigt att hundarna hittar ett tempo som dem bemästrar av att hålla under en längre tid. Det krävs också att hundarna klarar av att arbeta i ett kallare och hårdare klimat.

Foto: Christina Cia Sundqvist
Foto: Christina Cia Sundqvist

Nedan är de olika Klasserna. Under beteckning är det förkortningar på de olika klasserna. Det finns även en lathund på Draghundsport.se 

Klass (Beckning)
6-spann (MD6)
12-spann (MD12)
Källa: Svenska draghundsportförbundet

I regelverket finns mer information om varje klass.

Fakta

6 hundar eller 12 hundar.

Förare måste inneha Licens, grönt kort och ett FID nr. Dock med vissa undantag. Mer om dessa kan du läsa om i regelverket.

Hundens ålder
18 månader

I medeldistans finns det två klasser. Damer och herrar tävlar mot varandra.

Utrustning

Släde
Selar
Linor


Vid dessa tävlingar har arrangören oftast en lista förutom grundläggande utrustning som ska tas med.

Det finns trä och aliminum slädar. Släden ska vara utrustad med.
Bromsmatta
-Ett ankare för 6 spann och två för 12 spann
-Lastplan som är minst 40*50 cm och av hård botten.
-Buskbåge
-Broms
-Slädens medar får inte ha stålkanter
-Släden ska vara tillräkligt stabil att frakta en person eller hund i nödfall.
-Slädsäck som ska vara tillräkligt ventilerande

Stamlinan som går i mitten får inte vara expanderande utan måste vara av fast typ. Nacklinor  som brister vid högbelastning.

Att tänka på är att det inte får finnas några föremål av metall så som ring eller dylikt på linan förutom pistolhaken som är fäst i selen.