Släde sprint

I distansen sprint tävlas det i sträckor mellan 5-25 km. Distansen är olika beroende på antalet hundar i spannet. Män som kvinnor tävlar mot varandra. 

I sprint klasserna syns många olika typer av hundar. Hundar som gillar att springa snabbt och är uthålliga så är detta en utmärkt klass. Det finns starter med tidsintervaller och det finns också massstarter.
Foto: Ulla Lingvall

Nedan är de olika Klasserna. Under beteckning är det förkortningar på de olika klasserna. Det finns även en lathund på Draghundsport.se 

Klass      (Beteckning)
2‐spann yngre ungdom (Sp2K)
2‐spann äldre ungdom (Sp2Y)
4‐spann äldre ungdom (Sp4Y)
2‐spann junior (Sp2J)
4‐spann junior (Sp4J)
6‐spann junior (Sp6J)
8‐spann junior (Sp8J)
2‐spann (Sp2)
4‐spann (Sp4)
4‐spann masstart (Sp4MS)
6‐spann (Sp6)
8-spann (Sp8)
Obegränsat antal (SpU)

Klass    (Beteckning)
Motion 1 (MOTB1)
Motion 2 (MOTB2)
Barnklass (BARNB)

Åldersindelning:

Barn; Upp till 8 år
Yngre ungdom; 9-12 år
Äldre ungdom; 13-16 år
Juniorer; 17-20 år
Senior; från 19 år
Yngre veteraner; 40-54 år
Äldre veteraner; från 55 år

Källa; Svenska draghundsportförbundet

I regelverket finns mer information om varje klass.                            

1-2 hundar upp till obegränsat antal

Förare måste inneha Licens, grönt kort och ett FID nr. Dock med vissa undantag. Läs mer i regelverket.

Hundens ålder
18 månader

I slädhundstil är klasserna enbart uppdelade i ålder och antalet hundar framför släden.

Utrustning

Släde
Linor
Nacklinor
Nomesele


Det finns trä och aliminum slädar. Släden ska vara utrustad med.

Bromsmatta
-Ett ankare i 2, 4 och 6 spannklasserna och två ankare i övriga klasser.
-Lastplan som är minst 40*50 cm och av hård botten.
-Buskbåge
-Broms
-Slädens medar får inte ha stålkanter
-Släden ska vara tillräkligt stabil att frakta en person eller hund i nödfall.
-Slädsäck som ska vara tillräkligt
ventilerande

Stamlinan som går i mitten får inte vara expanderande utan måste vara av fast typ. Nacklinor  som brister vid högbelastning.

För tävlande i Sp4MS, barn, ungdomar och juniorer i slädhundstil är hjälm obligatoriskt
Anser domaren att det krävs hjälm för övriga klasser kan domaren kräva detta.

Att tänka på är att det inte får finnas några föremål av metall så som ring eller dylikt på linan förutom pistolhaken som är fäst i selen.