Amanda Gardelin

När kan jag börja träna min hund?
 
”När kan jag börja träna min hund” Är den frågan jag hör och ser mest inom hundsport sammanhang. Och det är en helt rimlig och logisk fråga. Det är många som skaffar valp med tankarna och förhoppningarna om att denna valp är en blivande tränings och tävlingskompis, jag var en av dessa när jag skaffade Gustur för 1,5 år sedan. Jag önskar det fanns ett tydligt och konkret svar på denna fråga, men det gör det inte. Alla hundar är individer och behöver olika förutsättningar och faktorer för att kunna prestera. Vad man tränar och hur man tränar spelar även det stor roll. Men jag ska på bästa sätt försöka förmedla den kunskap jag har gått ut efter när jag planerar träning av hund.
Vad är träning? Begreppet träning är stort, och alla har sin bild vad träning är. Dessutom finns det passiv och aktiv träning, mental och fysisk träning. Eftersom denna blogg handlar om draghundar så är min utgångspunkt här fysisk träning för hund. Dragträningen kräver fysik av både hunden och människan, men man behöver även träna lydnad och kommunikation för att få allt att fungera. Fysisk träning för mig är när man anstränger kroppen så mycket att den måste anpassa sig för att klara belastningen, detta brukar kallas att man deformerar vävnaden inom fysiologin, tex för att orka bära mer måste muskelvolymen öka.
Oavsett träning så finns det två faktorer som är grundläggande när man ska planera sin träning; Förutsättningar och Mål. Förutsättningar är vad man har att jobba med. Där kommer din egna förmåga in, vad kan du, när har du tid och vilka redskap har du att tillgå. Miljön runt omkring är en annan del, hur är underlaget, är det varmt eller kallt, kan jag träna själv eller med andra. Den viktigaste faktorn här är såklart Hundens förutsättningar. Ålder, storlek, ras, motivation, eventuella skador är alla viktiga att ta hänsyn till och lägga upp träningen efter. En liten hund på 12 månader är ofta färdigväxta medans en större hund på 12 månader inte vuxit klart än. Samtidigt som en hund på 10 kg behöver ta i mycket mer för att dra en cykel jämfört med en hund på närmare 30 kg. När man lägger upp det såhär visar det tydligt att det inte finns något universellt svar på frågan om när man kan börja träna sin hund.
Vad man har för mål mer träningen är alltid viktigt att ha med i planeringen av sin träning. Jag brukar använda mig av SMARTa mål, det vill säga
Specifika, tydliga mål gör det lättare att planera in träning                                                    
Mätbara, så du ser om träningen ger resultat eller inte
Accepterade, att detta är hållbar och sund träning som gynnar hälsan.
Realistiska, hitta en lagom nivå, man vill klara sina mål samtidigt som man ska behöva kämpa lite för att nå dit
Tidsbestämda, när ska målet vara uppfyllt
Man kan självklart ha många SMARTa mål samtidigt, både långsiktiga och kortsiktiga. Sin träning lägger man sedan upp efter dem förutsättningar man har idag för att nå sina mål.
 
Så NÄR kan jag börja träna min hund? Mitt svar blir; NU! Du kan börja träna din hund utifrån dem förutsättningarna ni har idag. I början kan träningen bestå av att bara lära in höger och vänster kommandon. Första springpasset borde endast vara en normal promenad men som innehåller en kort sträcka med lite lätt jogg. Sedan kan ni långsamt och succesivt öka träningen och belastningen för att nå målen ni satt upp. Genom att ha tydlig plan och mål ser man snabbt om träningen ger resultat eller går åt fel håll. Om det utvecklar sig negativt kan man snabbt stanna, backa bandet och börja om ännu långsammare. Lär känna din hund, vad visar den för tecken när den är pigg respektive trött, vad är normal temperaturen, hur mycket brukar hunden dricka? Små förändringar i hundens beteende ger oss svar på hur den svarar på träningen.

Sammanfattningsvis finns det tre viktiga delar jag önskar kunna förmedla genom denna text. Träna utifrån vad ni har för FÖRUTSÄTTNINGAR. Öka LÅNGSAMT OCH SUCCESIVT för att nå era MÅL.
Lycka till!
 

Vill du veta mer om Amanda?

Kommentera gärna:

Senaste inläggen

Senaste kommentarer

Bloggarkiv

Länkar

-

Etikettmoln