Luftfuktighetens begrepp och påverkan på aktiv träning med hund

Varför ska vi undvika att träna i hög luftfuktighet? De är en fråga som jag diskuterat med de andra mentorerna på Draghundar.se och vi vet att det inte är bra för att hunden inte har samma möjligheter att göra sig av med överskottsvärmen vid hög luftfuktighet och höga temperaturer. Men vad händer egentligen i hundkroppen och varför är det farligt för både människor och hund att träna i hög luftfuktighet mer än - att vi vet att det är det. Idag reder jag ut begrepp och ska försöka öka förståelsen för hundkroppen vid arbete relaterat till luftfuktigheten.
 
Vad innebär begreppet luftfuktighet?
 
När man pratar om luftfuktighet kan man prata om den relativa luftfuktigheten (%) och absoluta luftfuktigheten (g vatten/m³) delvis olika sätt att ange/mäta luftfuktigheten. Det finns flera andra vis men vi ska hålla oss till den relativa luftfuktigheten, varför? Det ska jag förklara.
 
För att reda ut begreppen och veta vad vi som tränar våra hundar i aktiva sporter ska förhålla sig till valde jag att ringa Lennart Wern som är Klimatolog på SMHI. Han förklarade att det är den relativa luftfuktigheten som är avgörande när det kommer till träning hos både människor och djur. Den mäts tillsammans med rådande temperaturen och den relativa luftfuktigheten är alltså den mängd vattenånga som finns i atmosfären. När vi kollar den relativa luftfuktigheten kan vi avgöra hur våra möjligheter att avdunsta den överskottsvärme våra kroppar producerar är.
Vid kallare temperaturer så som under vinterhalvåret är som oftast den relativa luftfuktigheten högre, medans den varmare perioden och mitt på dagen vid soligt väder sjunker luftfuktigheten. Desto högre värme, desto mer vattenånga kan luften bära. Luftfuktigheten ändras i förhållande till när värme och kyla möts.
 

Överskottsvärme
 
När vi pratar om människor som tränar i högre temperaturer och i hög luftfuktighet så används ofta begreppet värmestress medans när vi pratar om hundar använder vi begrepp som överskottsvärme och värmeslag i större utsträckning. Människor och hundar har olika sätt att göra sig av med överskottsvärme. Vi människor har flera möjligheter att svettas medans hundens förmåga är mer begränsad. Dem använder sig av framförallt hässjning, låta buken ligga mot svalt underlag eller reglera överskott via de få svettkörtlar som finns i trampdynorna. Kroppstemperaturen hos hunden och oss människor påverkas av den omgivande miljön samt den muskelaktivitet som pågår.
Alltså molekyler och atomers rörelseenergi skapar värme. Så när vår eller hundens kropp jobbar skapas värme.
 
Hundens kroppstemperatur regleras och styrs i hjärnan via hypotalamus där det funkar som ett feedbacksystem. Blodet som kommer tillbaka från kroppen som värmts upp når sedan till hypotalamus och är då blodet högre eller lägre än den rikt temperaturen som är inprogrammerad i hypotalamus kommer receptorer i kroppen att försöka sänka alt höja temperaturen. Det finns olika mekanismer i det svar kroppen ger för att återgärda detta.
 
Hundens olika sätt att avge överskottsvärme men också förlora värme regleras främst genom:
 

  • Konvektion - Hundens kroppsvärme förloras till omgivningen. Detta kan ske om hunden vistas i ett kallare rum med lägre temperatur än kroppsvärmen men är också reglerande för att göra sig av med överskottsvärmen.
  • Konduktion - Detta innebär att ytor som är kallare än kroppstemperaturen förloras till dessa. Ex. Om hunden behöver göra sig av med överskottsvärme och ligger med mage och buk på ett kallt golv kommer huden reglera värmen där den kalla punkten är. Därför har också många av oss fått veta att vid värme kan vi svalka hunden vid buk, ljumskar. Då hjälper vi hunden att genomföra konduktion.
  • Strålning – Innebär att kroppen avger/förlorar värme till utomstående yta utan att vara i direktkontakt med något.
  • Evaporation - Hundens sätt att avge överskottsvärme via avdunstning. Det är fukt som lämnar kroppen via ex hässjning. Detta är framförallt ett av de sätt vi ser under aktivitet med våra hundar. Det är också en av det livsviktiga mekanismer för att hunden ska kunna göra sig av med överskottsvärme vid höga temperaturer och hög luftfuktighet i omgivningen

 
I hårt arbete så kommer hunden inte klara lika höga temperaturer som i vila. Desamma går att applicera på oss människor. När hunden ska göra sig av med överskottsvärme i arbete vill hundens kropp via framförallt hässjning sänka sin inre kroppstemperatur.
Den totala luftfuktigheten kan vara 100 %, som max, så om luftfuktigheten ligger på 80 % innebär det att hunden endast har 20 % att avdunsta i. Desto högre temperatur ju mer kommer hunden att svettas och försöka göra sig av med överskottet. Så desto större marginal för avdunstning hunden har, har den också lättare att reglera sin temperatur.

Då kommer vi till de lilla kluriga. Luftfuktigheten är högre på vinterhalvåret än på sommarhalvåret. Är det då inte bättre att träna på sommaren?
 
Då den relativa luftfuktigheten mäts tillsammans med den rådande temperaturen är svaret -  Nej. När temperaturen sjunker under ex. 0 grader så har vi alltså mildare och svalare temperatur i omgivningen. Detta gör att hunden inte lika lätt når högre temperaturer i kroppen och svettas mindre, delvis mindre att avdunsta. Därför spelar inte luftfuktigheten lika stor roll vid kallare temperaturer. Vid högre temperaturer kommer hunden behöva avdunsta mer och ligger då luftfuktigheten högt finns de mindre låt oss säga yta för hunden att göra sig av med detta. När hunden svettas så förlorar också hunden vätska därför är vätskebalansen en viktig del i kroppen på hunden.
 
Vid värmeslag, värmestress eller "hypertermi"
 
De två vanligaste orsakerna till värmeslag hos hund är att hunden utsätts för en varm omgivning eller att hunden är i aktivt arbete i höga temperaturer med hög luftfuktighet. Även en kombination av de båda. Därav är det vår roll som ägare att skaffa oss den kunskapen kring vilka förhållanden som kan påverka värmeslag hos hund för att minimera risken.
Vid värmeslag så ökar den normala kroppstemperaturen hos hunden och kroppen hinner inte och kan inte i samma utsträckning göra sig av med den överskottsvärme som produceras för att kunna reglera kroppens inre temperatur. Vid värmeslag fungerar inte längre de mekanismer som jag ovan beskrev och hypotalamus kan inte sänka den inre temperaturen och den stiger och fortsätter att stiga och hundens kropp drabbas då av överhettning och värmeslag. Värmeslag kan skapa multipel organpåverkan -de innefattar alltså de flesta organ i hundens kropp.  Man har tillexempel sett blödningar i lungor, hjärta, hjärna, centrala nervsystemet, njurar och lever på de hundar som avlidit av värmeslag. Hur allvarlig ett värmeslag blir avgör hur länge de pågått samt hur höga temperaturer kroppen uppnått. Man har sett i olika studier att en kritiskt punkt är 44 grader/Celsius där alla hundar då avlidit till följd av värmeslaget. Men även vid temperaturer som 42 grader kan leda till att hunden avlider.
 
Symptom
 
Symptom på värmeslag hos hund kan variera från de tidiga till de senare skede då de börjar bli kritiskt. Dock ska alla symptom tas på allvar vid minsta misstanke om värmeslag. Hunden kan börja med att den hässjar mycket och kan uppvisa ett oroligt beteende och försöker hitta möjligheter att svalka sig. Hunden kan också vid allvarligare fall bli vinglig, väldigt slö, kräkas, få blodig diarré, hypersalivera, krampa, bli desorienterad och kollapsa.
 
Vid misstanke om värmeslag hos hund bör vi djurägare agera snabbt. Kontakta alltid veterinär vid misstanke. Under tiden OM det inte är akut tillstånd (då bör vi ringa och meddela att vi är på väg) kan vi hjälpa hunden att svalka sig genom att försöka kyla ner den med ex. en blöt handduk, svalka ljumskar och buk och se till att det finns tillgång till kallt vatten - MEN vi får absolut inte chocka kroppen genom att duscha eller bada hunden med iskallt vatten då nedkylningen MÅSTE ske långsamt.
 
Vissa drabbas lättare än andra
 
Man har sett att en hög luftfuktighet begränsar hundens möjligheter att avdunsta vi hässjning som är en av hundens viktigaste mekanismer vilket ökar risken för värmeslag. Även hundar som inte hunnit acklimatisera sig till klimatet är också extra utsatta. Samt hundar med stor kroppsyta eller övervikt samt hundar som har för låg vätskebalans i kroppen. Hundar som har mörk päls och även de som har en längre päls har en ökad risk. De hundar som en gång fått värmeslag har också lättare att drabbas igen.
 
Slutsatsen blir följande: Vid högre temperaturer är luftfuktigheten avgörande för att kroppen ska kunna avdunsta sitt överskott. Vid kalla temperaturer vintertid är luftfuktigheten inte lika avgörande då omgivningens temperatur inte skapar den uppvärmning av kroppen och avdunstningen är inte lika stor. När avdunstningen inte är lika stora minskar också risken för att förlora mycket vätska.
 
Alla hundar är individer och reagerar olika på temperatur samt luftfuktighet. Men luftfuktigheten är avgörande för att den allra viktigaste mekanismen ska kunna fungera och kroppen på hunden inte ska riskera värmeslag. Värt att notera är att luftfuktigheten kan nästintill fördubbla värmen av vad den egentliga temperaturen visar.
 
Så jag avslutar med några viktiga punkter:
 

  • Kolla alltid temperaturen och luftfuktigheten 
  • Se till att de fått i sig tillräckligt med energi och vätska och ha alltid med dig detta under träningen.
  • Fäller hunden så är det en god idé att borsta bort överbliven päls som annars samlar värme.
  • Fundera över hur vältränad din/dina hundar är – mer otränad skapar sämre förutsättningar för att klara den omgivna värmen och fuktigheten.
  • Fundera också över hur duktig din/dina hundar är på att känna efter på sina egna kroppssignaler. Är hunden är en arbetsmyra som springer oavsett eller kan hunden välja att ta det lugnare om omständigheterna påverkar.

Allt gott!
 
Frida Tenghede
Draghundar.se
 

Kommentera gärna:

Senaste inläggen

Senaste kommentarer

Bloggarkiv

Länkar

-

Etikettmoln